Jirkov
Město Jirkov
KČT VTŽ Chomutov
Klub Krušnohorců
vás zvou na I. ročník TP

Hlavu vzhůru

 

Tento turistický pochod se pořádá v neděli 29. května 2005
u příležitosti připomínky významného výročí města Jirkova.

Trasy: pro odvážné 20 km, pro méně odvážné 13 a 11 km
a pro vytrvalce 55 km. Cyklo pouze 55 km.
Trasy jsou vedeny v blízkém okolí města Jirkova.

Místo prezentace: klubovna PS Úsměv ulice B. Němcové 1058, Jirkov
(Nové Ervěnice) od 6.00 do 10.00 hodin.

Cílové místo: Kludského vila, Vinařická ulice, Jirkov do 18.00 hodin.

Startovné: 20 Kč, děti do 15 let dobrovolné.

Občerstvení: dle uvážení z vlastních zdrojů.
V cíli možnost opékání donesených buřtů.

Odměna: zážitky, diplom a sladká pozornost.

Na prezentaci lze koupit i záznamníky "IVV Městská trasa CHOMUTOV" a "IVV Příměstská trasa JIRKOV".

Doprava: Jirkov zast.- trať ČD 130 Chomutov-Ústí nad Labem
 Jirkov-trať ČD 133 Chomutov-Jirkov
 Jirkov, Nové Ervěnice-MHD (trolejbus)

Mapa: Krušné Hory: Chomutovsko-Mostecko (edice KČT č.5)

Informace:Jaromír Raisr
 Hornická 1467
 431 11 Jirkov
 tel.: +420 724 064 608
 krus@ivosh.net

Srdečně zvou pořadatelé.