TRASA nazvaná „RADOSTNÁ“ — 11 km

Od startu se vydáme doprava, po mostě přejdeme betonový přivaděč vody a pokračujeme vpravo proti proudu po modré turistické značce. Přejdeme na silnici, dáme se doprava pod most a k firmě Kovovýroba. Za budovou se vydáme vpravo směle vzhůru silnicí do Starého Březence. Po projití vesnicí pokračujeme silnicí na rozcestí pod osadou Šerchov (K1).
Po vlastním značení, vlevo polní cestou, přes kamenný mostek dorazíme do osady Hrádečná ke kapličce (K4). Vyjdeme na rozcestí nad kapličkou a pokračujeme vlevo polní cestou k lesu. Nejprve osadou a pak podél ohrady stále rovně, až na širokou lesní cestu. Po ní klesáme a asi po 1 km (cestou vpravo i vlevo LVO – vojenské opevnění) dojdeme na křížení cest tvaru Y. Vydáme se šikmo vlevo a pokračujeme stále rovně bez odbočování až na asfaltovou silničku. Odtud se už po žluté turistické značce dáme vlevo k hotelu Partyzán, který je otevřen od 11:00 hodin (K5).
Od hotelu Partyzán sejdeme nejprve po žluté a poté po červené turistické značce k přivaděči vody (betonové koryto) na rozhraní sídlišť Březenecká a Kamenná. Pokračujeme vlevo po přivaděči a zelené turistické značce až k budově Kovovýroby v Jirkově a zpět do cíle – klubovna.

K1.............................. K4.............................. K5..............................
 opis z tabule  číslo domu vedle kaple  opis rozcestníku
žluté turistické značky

TRASA takzvaná „VESELÁ“ — 20 km

Od startu se vydáme doprava, po mostě přejdeme betonový přivaděč vody a pokračujeme vpravo proti proudu po modré turistické značce. Přejdeme na silnici, dáme se doprava pod most a k firmě Kovovýroba. Za budovou se vydáme vpravo směle vzhůru silnicí do Starého Březence. Po projití vesnicí pokračujeme silnicí na rozcestí pod osadou Šerchov (K1).
Pokračujeme silnicí do Šerchova – v hospodě na zazvonění otevřou. Na odbočce do osady Květnov (K2) se dáme vpravo a pokračujeme na kraj obce Květnov (po levé straně silnice si povšimněte kamenného smírčího kříže - K3). Pokračujeme k božím mukám a tady se dáme polní cestou vlevo podél ohrady. Po 1 km vyjdeme na silnici Radenov–Blatno, zahneme vlevo a pokračujeme přes obec Blatno silnicí vlevo dolů, směr Chomutov.
Po 2 km u autobusové zastávky se dáme vlevo na odbočce směr Hrádečná. Po úzké silničce dorazíme do osady Hrádečná na rozcestí nad kapličkou. Sejdeme 30 m ke kapličce (K4), pak vyjdeme zpět na rozcestí nad kapličkou a pokračujeme vlevo polní cestou k lesu. Nejprve osadou a pak podél ohrady stále rovně, až na širokou lesní cestu. Po ní klesáme a asi po 1 km (cestou vpravo i vlevo LVO) dojdeme na křížení cest tvaru Y. Vydáme se šikmo vlevo a pokračujeme stále rovně bez odbočování až na asfaltovou silničku. Odtud se už po žluté turistické značce dáme vlevo k hotelu Partyzán, který je otevřen od 11:00 hodin (K5).
Od hotelu Partyzán sejdeme nejprve po žluté a poté po červené turistické značce k přivaděči vody (betonové koryto) na rozhraní sídlišť Březenecká a Kamenná. Pokračujeme vlevo po přivaděči a zelené turistické značce až k budově Kovovýroby v Jirkově a zpět do cíle – klubovna.

K1.............................. K2.............................. K3..............................
 opis z tabule  opis čísel cyklostezek
směr Květnov
 co je vyryto na smírčím kříži
K4.............................. K5..............................
 číslo domu vedle kaple  opis rozcestníku
žluté turistické značky

TRASA zvoucí „KRUŠNOHORECKÁ“ — 31 km

Od startu se vydáme vpravo, po mostě přejdeme betonové koryto přivaděče vody a pokračujeme vpravo, proti proudu vody, po modré turistické značce. Přejdeme na silnici, dáme se doprava pod most a k firmě Kovovýroba. Za budovou se vydáme vpravo směle vzhůru silnicí do Starého Březence. Po projití vesnicí pokračujeme silnicí na rozcestí pod osadou Šerchov (K1).
Pokračujeme silnicí do Šerchova – v hospodě na zazvonění otevřou. Na odbočce se dáme vpravo, směr osada Květnov, a pokračujeme na kraj obce (po levé straně silnice si povšimněte kamenného smírčího kříže a božích muk). Na prvním domku vpravo na začátku obce Květnov opište jeho č. p. (K2). Procházíme obcí a po pravé straně si povšimněte opravovaného poutního kostela Navštívení Panny Marie z první poloviny 16. století. Silnička je označená směrovkou Orasín a zvlněným terénem se dostaneme na rozcestí silniček. Dáme se vlevo na mostek přes říčku Bílina a stoupáme až k hotelu Mezihoří na kraji osady Mezihoří, kde je rozcestník zelené turistické značky (restaurace hotelu je otevřená od 11:00 hodin) (K3). Od rozcestí se vydáme po zelené značce po silnici, směr Radenov–Blatno. Obcí Blatno projdeme k hostinci „U divouse” a pokračujeme dál do obce Bečov. Silničku s turistickou značkou opustíme před jejím klesáním u bývalé trafostanice a my pokračujeme přímým směrem polní cestou (vlastní značení) a nepodcházíme elektrické vedení. Na rozcestí se dáme vlevo a dojdeme až k vzrostlým liípám s kapličkou a turistickým přístřeškem (K4). Stejnou cestou pokračujeme mírným klesáním – nyní je potřeba podejít pod elektrickým vedením – až na silnici v Bezručově údolí u Prvního mlýna. Dále pokračujeme vlevo po modré turistické značce, směr Chomutov (nebo silnicí – pozor na vozidla!). Za Prvním mlýnem asi po 1 km si všimneme LVO (vpravo). Dojdeme k Povodí Ohře (K5), odsud po žluté turistické značce šupajdíme směle k hotelu Partyzán, který je otevřen od 11:00 hodin (K6).
Od hotelu Partyzánu sejdeme nejprve po žluté a poté po červené turistické značce k přivaděči vody (betonové koryto) na rozhraní sídlišť Březenecká a Kamenná. Pokračujeme vlevo po zelené turistické značce těsně podél betonového koryta přivaděče vody až k budově Kovovýroby v Jirkově a zpět do cíle – klubovna.

K1.............................. K2.............................. K3..............................
 opis z tabule  č. p. prvního domu
v Květnově
 opis zelené turistické značky
u hotelu v Mezihoří
K4.............................. K5.............................. K6..............................
 na jaké straně cesty
stojí kaplička a kolik
schodů k ní vede
 opis žluté turistické značky
u Povodí Ohře
 razítko restaurace nebo
opis žluté turistické značky