IVV
Odbor KČT Chomutov
TOM Stopaři
KLUB KRUŠNOHORCŮ
vás zvou na XVII. ročník TP

Krušnohorské Poselství

aneb
Zkuste to s námi
KČT

Tento turistický pochod se pořádá v hezkou sobotu 12. ledna 2019.

Dvoustovka turistických akcí Pochod je zařazen do Dvoustovky turistických akcí KČT a také jako akce běžecké turistiky. běžecká turistika

Trasy: pro odvážné 20 km, pro méně odvážné 11 km a pro ostatní 30 km.
Trasy jsou vedeny v blízkém okolí města Jirkova a Chomutova.

Místo prezentace: klubovna TOM Stopaři, ulice Školní 1727, Jirkov (Nové Vinařice, vedle 4. ZŠ) od 730 do 1000 hodin.

Cílové místo: klubovna TOM Stopaři, ulice Školní 1727, Jirkov (Nové Vinařice, vedle 4. ZŠ) do 1600 hodin.

Startovné: 20,- Kč.

Ubytování: v pátek i v sobotu v klubovně TOM Stopaři ve vlastních spacích pytlích, přihlášení do 9. ledna 2019.

Občerstvení: dle uvážení z vlastních zdrojů.

Odměna: zážitky a diplom.

Na prezentaci lze koupit i záznamník „IVV Příměstská trasa JIRKOV“.

Doprava: Jirkov zast.- trať ČD 130 Chomutov-Ústí nad Labem
 Jirkov-trať ČD 133 Chomutov-Jirkov

Mapa: Krušné Hory: Chomutovsko-Mostecko (edice KČT)

Informace:Jaromír Raisr
 Mičurinova 317
 431 11 Jirkov
 tel.: +420 724 064 608
 tel.: +420 724 266 063
 krus@ivosh.net