Město JirkovMěsto Jirkov
Město Jirkov
pořádají
v sobotu dne 11. června 2011
11. ročník silničního a lesního běhu
10. ročník cyklistického závodu
Klub KrušnohorcůKlub Krušnohorců
Klub Krušnohorců
Jirkovský crossmarathonJirkovský crossmarathon

Trať měří 42 195 m (je maratonská) a vede převážně horským terénem v okolí města Jirkova.
Součet všech převýšení na trati je 765 m. Výhoda - pěkné výhledy.

Účastníci budou rozděleni do těchto kategorií:

běh  muži i ženy:  18-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60 a více let
cyklo  muži i ženy:  18-35 let, 36-45 let, 46 a více let
mládež:  16-17 let
pěší  turisté

Pořadatel si vyhrazuje právo limitu předem nepřihlášených v kategorii cyklo. Pro zájemce z řad pěších turistů umožňuje pořadatel absolvovat maratonskou trať i pěšky, avšak v časovém limitu do 10 hodin. Cyklisté jsou povinni použít cyklistickou helmu.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí; dobrý zdravotní stav je nutným předpokladem (doporučujeme lékařskou prohlídku). Za škody způsobené účastníky akce pořadatel neodpovídá.

Trasa JCM
Místo prezentace:
Čas prezentace:
 
Slavnostní zahájení:
Hromadný start:
 
Cíl:
 
 
Startovné:
 
 
 
 
Odměna:
 
2. ZŠ Jirkov, sídliště Vinařická, Studentská ulice
pěší turisté - v době od 7.00 do 7.30 hodin,
běžci a cyklisté - v době od 7.30 hodin do 8.40 hodin
v místě startu v 9.00 hodin 
u 2. ZŠ Jirkov:  v 9.05 cyklisté,
 v 9.10 běžci
2. ZŠ Jirkov, uzavírka cíle pro:  cyklisty  -  13.00 hodin,
  běžce  -  15.00 hodin,
  pěší turisty  -  17.00 hodin
140,- Kč na osobu pro předem nepřihlášené,
120,- Kč na osobu - běžci a cyklisté předem přihlášení,
 25,- Kč na osobu - pěší turisté
uhradí účastníci při prezentaci nebo podle bližších pokynů pořadatele
cyklisté složí vratnou zálohu 20 Kč za startovní číslo
každý účastník obdrží diplom a upomínku;
věcné ceny nejzdatnějším účastníkům v jednotlivých kategoriích

Přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 4. června 2011.
Do přihlášky uveďte: jméno a příjmení, datum narození, kategorii, adresu bydliště, telefon či e-mail, požadavek na ubytování (tělocvična nebo svobodárna) z 10. na 11. června 2011. Připojte datum a Váš podpis. Ochrana osobních údajů účastníka je v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (číslo v registru 00024212). Účastník souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly uloženy do databáze účastníků Jirkovského crossmarathonu.

Informace a adresa pro zaslání přihlášek:
Krušnohorec Jaromír Raisr, Mičurinova 317, 431 11 Jirkov
tel.: +420 724 064 608 email: krus@ivosh.net http://www.ivosh.net/jcm

Sponzory a partnery akce jsou:
Severočeské doly, a. s.Severočeské doly, a. s. IPS Alpha Technology Europe, s. r. o.IPS Alpha Technology Europe, s. r. o. Hospoda 'U Čemanů' VZP ChomutovVZP Chomutov
(loga jsou chráněna copyrightem odpovídajících vlastníků)