Město JirkovMěsto Jirkov
Město Jirkov
pořádají
v sobotu dne 12. června 2010
10. ročník silničního a lesního běhu
9. ročník cyklistického závodu
Klub KrušnohorcůKlub Krušnohorců
Klub Krušnohorců
Jirkovský crossmarathonJirkovský crossmarathon

Trať měří 42 195 m (je maratonská) a vede převážně horským terénem v okolí města Jirkova.
Součet všech převýšení na trati je 765 m. Výhoda - pěkné výhledy.

Účastníci budou rozděleni do těchto kategorií:

běh  muži i ženy:  18-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60 a více let
cyklo  muži i ženy:  18-35 let, 36-45 let, 46 a více let
mládež:  16-17 let

Pořadatel si vyhrazuje právo limitu předem nepřihlášených v kategorii cyklo. Pro zájemce z řad pěších turistů umožňuje pořadatel absolvovat maratonskou trať i pěšky, nesoutěživým způsobem, avšak v časovém limitu do 10 hodin. Cyklisté jsou povinni použít cyklistickou helmu.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí; dobrý zdravotní stav je nutným předpokladem (doporučujeme lékařskou prohlídku). Za škody způsobené účastníky akce pořadatel neodpovídá.

Trasa JCM
Místo prezentace:
Čas prezentace:
 
Slavnostní zahájení:
Hromadný start:
 
Cíl:
 
 
Startovné:
 
 
 
 
Odměna:
 
2. ZŠ Jirkov, sídliště Vinařická, Studentská ulice
pěší turisté - v době od 7.00 do 7.30 hodin,
běžci a cyklisté - v době od 7.30 hodin do 8.40 hodin
v místě startu v 9.00 hodin 
u 2. ZŠ Jirkov:  v 9.05 cyklisté,
 v 9.10 běžci
2. ZŠ Jirkov, uzavírka cíle pro:  cyklisty  -  13.00 hodin,
  běžce  -  15.00 hodin,
  pěší turisty  -  17.00 hodin
140,- Kč na osobu pro předem nepřihlášené,
120,- Kč na osobu - běžci a cyklisté předem přihlášení,
 25,- Kč na osobu - pěší turisté
uhradí účastníci při prezentaci nebo podle bližších pokynů pořadatele
cyklisté složí vratnou zálohu 20 Kč za startovní číslo
každý účastník obdrží diplom a upomínku;
věcné ceny nejzdatnějším účastníkům v jednotlivých kategoriích

Přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 5. června 2010.
Do přihlášky uveďte: jméno a příjmení, datum narození, kategorii, adresu bydliště, telefon či e-mail, požadavek na ubytování (tělocvična nebo svobodárna) z 11. na 12. června 2010. Připojte datum a Váš podpis. Ochrana osobních údajů účastníka je v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (číslo v registru 00024212). Účastník souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly uloženy do databáze účastníků Jirkovského crossmarathonu.

Informace a adresa pro zaslání přihlášek:
Krušnohorec Jaromír Raisr, Hornická 1467, 431 11 Jirkov
tel.: +420 724 064 608 email: krus@ivosh.net http://www.ivosh.net/jcm

Sponzory a partnery akce jsou:
Severočeské doly, a. s.Severočeské doly, a. s. IPS Alpha Technology Europe, s. r. o.IPS Alpha Technology Europe, s. r. o. Hospoda 'U Čemanů' KOLO KRÁMEK - JirkovKOLO KRÁMEK - Jirkov Česká spořitelnaČeská spořitelna Českomoravská stavební spořitelna, a. s. - Eva Štrosová, náměstí Edvarda Beneše, Jirkov
Eva Štrosová
náměstí E. Beneše
(loga jsou chráněna copyrightem odpovídajících vlastníků)